ADRO KFT. KÖNYVELŐ IRODA • TELEFON: 20-271-8141 • BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

Mit jelent a REACH regisztráció és kire vonatkozik?


REACH, azaz Registration (Regisztráció) Evaulation (Kiértékelés) Authorisation and resriction (engedélyezés és korlátozás) of CHemicals (vegyi anyagokra vonatkozóan).

A betűszó feloldása nem rövid, ahogy a mögöttes tartalma sem csekély, mivel 40 érvényben lévő törvényi szabályozást helyettesít.
Lényege, hogy a vegyi anyagok adatszolgáltatási kötelezettség mellett működő gyártóit és importőreit az Európai Unióba (határon kívülről) évente egy tonnánál nagyobb mennyiségben importált, mintegy 30.000 vegyi anyag tekintetében a veszélyek és kockázatok ismertetésére kötelezi.
Regisztrálni kell tehát minden érintettnek (legyen szó akár festékekkel, tisztítószerekkel, kozmetikumokkal kereskedőkről, akár gyermekjátékokat vagy ruházati cikkeket importáló vállalkozásokról).
Háttér: Az EU REACH irányelveket még 2006-ban fogadták el és 2007. június 1-jével lett hatályos. Ez egy olyan rendelkezés, melyről a tagállamok nem hoznak törvényi rendelkezést csak a betartásukról gondoskodhatnak és az esetleges mulasztási bírságokról rendelkezhetnek. A rendelkezés az olyan veszélyes anyagok nyomon követését hivatott ellenőrizni, amelyek nem csak egészségügyi, hanem környezetvédelmi kockázatokat is hordoznak.
A regisztrációban való érintettségét minden olyan vállalatnak / vállalkozónak vizsgálnia kell, amelyek az adott 30.000 vegyi anyag valamelyikével érintett terméket gyártanak vagy forgalmaznak. Ezekre az anyagokra vonatkozó adatokat össze kell gyűjteni és az adatokat be kell szolgáltatni az Európai Vegyianyag Ügynökségnek. Ha több vállalat ugyanazt az anyagot regisztrálná, akkor meg kell keresni az adott anyagot regisztráló csoportot is. A csoporton belül egymás között arányosan megoszthatják a járulékos költségeket és felszámolhatják a felesleges állatkísérletekkel járó kutatásokat.
Ha adott vállalat már élt az előregisztráció lehetőségével, akkor 2018. május 31-éig kell regisztrálnia az 1-100 tonna/év mennyiségben gyártott vagy importált anyagát. Ha ezt még nem tette meg, akkor ajánlatos azonnal regisztrálni.
Arra az anyagra nem vonatkozik a rendelet, amely az EU-n belülről származik és nincs sem a felhasználónak, sem a továbbforgalmazónak regisztrációs kötelezettsége. Azonban még így is lehetnek a REACH szerinti egyéb kötelezettségei.
Fontos tehát, hogy minden érintett tájékozódjon és ha kell kérjen segítséget vagy esetleges kérdéseivel forduljon a REACH Tájékoztató Szolgálatához.
Elérhetőségek:
honlap: www.okbi.hu
e-mail: reach.helpdesk@okbi.antsz.hu
Tel.: +36 1 476-1134; +36 1 476-1346