ADRO KFT. KÖNYVELŐ IRODA • TELEFON: 20-271-8141 • BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

Törzstőke emelési kötelezettség


A Ptk módosítása alapján a NAV felhívja minden korlátolt felelősségű társaság figyelmét törzstőke emelési határozatára, mi szerint a Kft-knek jegyzett tőkéjüket legkésőbb 2017. március 15-ig 500 ezer forintról 3 millió forintra meg kell emelniük. (Kivétel ez alól a végelszámolásban, felszámolásban lévő vagy kényszertörlés alatt álló társaság.) A létesítő okiratot szintén a fenti határidőig kell módosítani.

2017. április 14-ig változásbejegyzési kérelmet kell előterjeszteni a cégbíróságnál ügyvéd jelenlétében. Ha a cégbíróság 15 napon belül nem dönt a változásbejegyzésről, akkor a következő 3 munkanapon belül automatikusan rögzítettnek kell tekinteni a kérelmező által benyújtott adatokat. A változásbejegyzési kérelmek és a hozzá kapcsolódó illetékek megfizetése nélkül megtehetőek a cégbíróságon, de az ügyvédi költségekkel számolni kell.


A törzstőke emelés végrehajtható pénzbeli vagyoni hozzájárulással (bankszámlára vagy házipénztárba való befizetés), illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással (pl.: gépjármű, számítógép, irodabútor, bevitelével vagy vagyonátruházással), vagy akár a kettővel együtt is. Az apportálást (ha van) nem szükséges könyvvizsgálóval hitelesíttetni. Könyvelni a cégjegyzékbe való bejegyzés időpontjával kell.


Ha a Kft. a törzstőke emelésnek nem tud vagy nem akar eleget tenni, március 15-ig lehetősége van más, tőkeminimummal nem rendelkező társasági formába (pl.: betéti társaság) átalakulni, vagy választhatja a más társasággal való összeolvadást, beolvadást is. Ez viszont hosszadalmasabb és költségesebb eljárás és az átalakulási vagyonmérleget könyvvizsgálóval is hitelesíttetni kell, ami szintén plusz költség.
A mulasztást a NAV 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírság kiszabásával szankcionálhatja, amely bírság akár ismételten is kiszabható.