ADRO KFT. KÖNYVELŐ IRODA • TELEFON: 20-271-8141 • BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

Közeleg a határidő! Kötelező tözstőkeemelés


A társaság a törzstőkéjét felemelheti saját forrásból vagy külső forrásból egyaránt.

A külső forrás történhet a tagok által befizetett pénzeszközből vagy apportként beszolgáltatott vagyoni hozzájárulásból:

-pénzbeli vagyoni hozzájárulás lehet: bankszámlára való utalással vagy készpénz házipénztárba való befizetéssel,

-nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport): bármely átruházható dolog (többek között: tagi hitel, tárgyi eszköz, az adós által elismert követelés)

Belső forrásból történő tőkeemelés lehet:

-eredménytartalékból: ha annak mértéke megfelel a számviteli törvény 40 § (1) bekezdésének. 

Az eredménytartalék terhére történő tőkeemelés értékpapír-juttatásnak minősül. A tagnak adófizetési kötelezettsége tőkeemeléskor nem keletkezik, ellenben ha például értékesíti üzletrészét szja és eho fizetési kötelezettsége keletkezik.