ADRO KFT. KÖNYVELŐ IRODA • TELEFON: 20-271-8141 • BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

Egyszerűsített foglalkoztatás bérezése, összefoglalva

Kovács-Horváth Adrienn


Sokszor felmerülhet kérdésként, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás során milyen bérezési lehetőségek vannak, melyek nem érintik az személyi jövedelemadó vagy társasági adó fizetési kötelezettséget, ezt szerettem volna összefoglalni az alábbiakban.

Egyszerűsített foglalkoztatás összefoglaló:
- Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2018-ban:
minimálbér 85%-a, azaz 675 Ft/óra, vagy
a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum 87%-a, azaz 903 Ft/óra.
- 2017. évi CLXI. Törvény értelmében a magánszemélynek az egyszerűsített
foglalkoztatásból származó adómentes napi jövedelme 2018-ban a mentesített keretösszeg
minimálbér esetén napi 8.255 forint, garantált bérminimum esetén pedig napi 10.790 forint.
- Az Efo tv. 9. § (2) bekezdése alapján a magánszemélynek nem kell jövedelmet
megállapítania és személyi jövedelemadó bevallást benyújtania, ha az egyszerűsített
foglalkoztatásból származó bevétele a mentesített keretösszeget nem haladja meg.
- Amennyiben a természetes személynek a személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettségét
teljesítenie kell személyi jövedelemadó bevallásában jövedelemként a mentesített
keretösszeget meghaladó részt kell figyelembe venni
- Természetesen ennél magasabb összegű munkabér is kifizetésre kerülhet, mely
költségként is elszámolható, csupán további adófizetési kötelezettséggel kell számolni:
tao tv 3mell. a14 : Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek,
ráfordítások:
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szabályai szerint létesített munkaviszonyban
foglalkoztatott részére az adózó által az egy napi munkáért kifizetett munkabérből a
minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés;
Lefordítva : A mentesített keretösszegen felül, személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség
keletkezik , és a minimálbér kétszerese ami minimálbér esetén napi:12.700,-Ft garantált
bérminimum esetén napi: 16.600,-Ft ezek felett Társasági adó fizetési kötelezettség is
keletkezik a cég részére.