BUDAPEST.KONYVELO.HU • TELEFON: 06-70-904-4898 • BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE
Bérek, ellátások
Minimálbér (430/2016.(XII.15.) Korm r. 2 § 1.bek. b,pont)138.000 Ft/hó
Garantált bérminimum (430/2016.(XII.15.) Korm r. 2 § 2bek.b, pont)180.500 Ft/hó
Öregségi nyugdíj legkisebb összege (168/1997. (X.6.)Korm r. 11§)28.500 Ft/hó
Árvaellátás legkisebb összege (168/1997. (X.6.)Korm r. 64/d§)24.250 Ft/hó
GYED maximális összege193.200 Ft/hó
Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek
Szociális hozzájárulási adó19,5%
Szakképzési hozzájárulás1,5%
Rehabilitációs hozzájárulás (25 főnél több foglalkoztatott esetén)minimálbér*9/fő/év
Munkavállalók által fizetendő terhek (egyéni járulékok)
Nyugdijjárulék10%
Természetbeni egészségbiztosítási járulék4%
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék3%
Munkaerő-piaci járulék1,5%
Egészségügyi szolgáltatási járulék7.320 Ft/hó
Adó, és adókedvezmények
Személyi jövedelem adó15%
Családi adóalap kedvezmény
egy eltartott esetén havonta 66.670 Ft/jogosultsági hónap (adókedvezmény: 10.000,-Ft/hónap)
két eltartott esetén havonta 116.670 Ft/jogosultsági hónap (adókedvezmény: 17.500,-Ft/hónap)
három eltartott estén havonta 220.000 Ft/jogosultsági hónap( adókedvezmény: 33.000,-Ft/hónap)
Első házasok kedvezménye max. 24 hónapig havi 33.335 Ft/jogosultsági hónap (adókedvezméyny: 5.000,-Ft/hónap)
Kedvezményes adózású béren kívüli juttatások:

(Szja. tv. 71§ és 70§ 4a bek.) Adó mértéke : Szja: 15%, a kiadott juttatás értékének 1,18 szorosa, Eho:14%

- pénzjuttatás max. 100.000 Ft/év

- Széchenyi Pihenő Kártya

  • szálláshely alszámla max. 225.000 Ft
  • vendéglátás alszámla max. 150.000 Ft
  • szabadidő alszámla max 75.000 Ft

Összesen adóévben együttesen 450.000 Ft keretösszeg erejéig.

Csekély értékű ajándék
(Szja tv. 70.§ 3bek a), 5bek a )pont) Évente három alkalommal adható, juttatás értéke 1,18 szorosa után 15% szja és 22% eho : 3x12.700 Ft